به وب سایت برق صنعتی الکترومجد خوش آمدید.

انواع تابلو برق ساختمان

تابلوهای برق در صنعت و ساختمان ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود. اما وظیفه اصلی تابلو برق ها حفاظت از مدارها و کنترل و فرمان آن ها و مدیریت توزیع برق در ساختمان و تجهیزات برقی است. این مدارها شامل المان های حفاظتی و کنترلی نظیر کلیدهای اتوماتیک، کلیدهای مغناطیسی، محافظ جان، رله های کنترلی و نمایشگرهاست و از مدارهای برق در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار، آتش سوزی و برق گرفتگی جلوگیری می کند و راه اندازی و کنترل تجیهزات برقی را برای ما آسان تر می سازد. در ادامه انواع تابلو برق ساختمان را بررسی می کنیم.

  • انواع تابلو برق ساختمان
  •  تابلو برق اصلی MDP
  •  تابلو مشاعات GDB یا GDP
  • تابلو واحدها تابلو مینیاتوری (SDP یا SDB)
  • تابلو جریان ضعیف
  • تابلو آسانسور (در صورت نیاز)
  • تابلو توزیع برق دیزل ژنراتور (در صورت نیاز)
  • تابلو توزیع برق UPS (در صورت نیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*