به وب سایت برق صنعتی الکترومجد خوش آمدید.

هشدار دهنده وجود آب

هشدار دهنده وجود آب

399,000 هزار تومان

Description

ولتاز تغذیه۱۲VDC
تاخیر زمانقطع:۱۰Sec, وصل:۴Sec
طول سیم حسگر آبحداکثر۲۰۰متر
کارایی دردما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد
خروجیرله ۱۰A NO/NC


دستگاه هشداردهنده وجود آب به همراه حسگر مربوطه سیستمی است که جهت تشخیص و اعلام آب گرفتگی در مکان های مختلف نظیر واحدهای مسکونی،ادارات،انبارها و … کاربرد دارد.

ویژگی های هشداردهنده آب

•دارای ۴ عدد نشانگر
• روشن: نشان دهنده وصل بودن برق دستگاه
• هشدار وجود آب: نشان دهنده تشخیص وجود آب توسط حسگر دستگاه
• خطای حسگر: اعلام وجود اشکال در حسگر یا مسیرهای ارتباطی آن
• اخطار: ثبت وجود آب گرفتگی یا قطع حسگر و رفع مشکل بدون اطلاع مصرف کننده
•خروجی رله جهت اعلام آب گرفتگی یا بروز اشکال در حسگر
•دارای آژیر مجزا داخل دستگاه و حسگر
•دارای کلید قطع آژی

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.